TWORZENIE PROGRAMÓW SPRZEDAŻOWYCH

UBEZPIECZENIA

Tworzone przez nas programy sprzedaży opierają się na 
3-stronnej współpracy pomiędzy właścicielem bazy klientów (Operator), dostawcą produktów ubezpieczeniowych (Ubezpieczyciel) oraz dystrybutorem (Call Center).
Przygotowanie programu zawiera w sobie aspekty związane m.in. z opracowaniem
:

 • niezbędnych analiz prawnych,
  projektów umów,
 •  dokumentów opisujących model współpracy,
 •  koncepcji poboru składek,
 • oferty produktowej,
 •  procedur sprzedaży i obsługi posprzedażowej (rezygnacje, reklamacje, roszczenia),
 •  rozwiązania informatycznego niezbędnego do integracji systemów w celu wymiany danych pomiędzy stronami

Przygotowanie Programu zawiera również:

 • pozyskanie bazy potencjalnych klientów,
 • pozyskanie dostawców produktów finansowych,
 • wybór kanałów sprzedaży

Kolejna faza to:

 • przygotowanie procesu sprzedaży,
 •  przygotowanie koncepcji dedykowanego produktu,
 • ustanowienie zasad współpracy i wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami programu,
 • przygotowanie umów i dokumentacji prawnej,
 • obsługa roszczeń i likwidacja szkód

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

W celu realizacji programów telesprzedaży nasza firma wykorzystuje bazy danych Operatorów (aktualni klienci) oraz bazy danych pochodzące od zewnętrznego dostawcy (potencjalni klienci Operatorów) 

Zakres programów:

 • sprzedaż nowych aktywacji (voice i data),
 •  migracja użytkowników pre-paid do usług abonamentowych

Główne elementy wdrożenia programu telesprzedażowego to opracowanie:

 • specjalistycznych modułów szkoleniowych,
 • zoptymalizowanej oferty dla klienta finalnego w oparciu o analizę rynku,
 • procedur monitoringu rozmów oraz coachingu konsultantów,
 •  szablonów oceny jakości prowadzonych rozmów,
 •  systemów motywacyjnych,
 • procedur obsługi zamówienia (aktywacja & fulfilment),
 • modułów raportujących,
 • procesów automatycznej wymiany danych z systemami dziedzinowymi operatorów,
 • analiza danych i budowa profilu zakupowego klienta

ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI SPRZEDAŻOWYMI

Bieżące zarządzanie procesem sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej zawiera m.in.:

 • zarządzanie kampanią sprzedażową,
 • zarządzanie obsługą posprzedażową,
 • raportowanie,
 • monitoring jakości