KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych w ramach umowy zawartej z Directbrokers Group Sp. z o.o. jest
Directbrokers Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

  • Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Directbrokers Group Sp. z o.o. , w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Directbrokers Group Sp. z o.o.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Directbrokers Group Sp. z o.o. , świadczące usługi na rzecz Directbrokers Group Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Directbrokers Group Sp. z o.o.
  • Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Directbrokers Group Sp. z o.o. poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów Directbrokers Group Sp. z o.o. poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Directbrokers Group Sp. z o.o.
  • Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Directbrokers Group Sp. z o.o.
  • Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@directbrokers.com.pl lub wysyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Directbrokers Group Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo także skontaktować się z Directbrokers Group Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu mailowego: iod@directbrokers.com.pl.