Nasze doświadczenie to opracowanie i zarządzanie ponad 20 programami akwizycyjnymi (telesprzedaż produktów finansowych i telekomunikacyjnych).

Realne wskaźniki naszego doświadczenia to:

  • telefoniczny kontakt z ponad dziesięcioma milionami klientów,
  • sprzedaż blisko 550.000 polis,
  • sprzedaż blisko 700.000 usług telekomunikacyjnych

Realizowane programy telesprzedaży zarówno w fazie projektowania i późniejszego zarządzania opierane są na metodyce PRINCE2 dostosowanej do potrzeb marketingu bezpośredniego.  Założeniem metodyki jest umożliwienie skutecznego dostarczenia odpowiedniej jakości usług, w określonym czasie i w granicach ustalonego budżetu. Pomaga w zarządzaniu ryzykiem, nadzorowaniu jakości i wprowadzaniu skutecznych zmian, jak również wykorzystywaniu wyzwań i możliwości pojawiających się w czasie realizacji projektu.