PROFILE MERYTORYCZNE

System szkoleń realizowanych przez naszą firmę przygotowany został z myślą o potrzebach osób pracujących na różnych stanowiskach w ramach działów call/contact center zarówno o profilu sprzedażowym jak i obsługi klienta. 

  • techniki sprzedaży telefonicznej, 
  • techniki obsługi i utrzymania klienta,
  • techniki zarządzania zespołem,
  • techniki zarządzania projektem

ZAKRES SZKOLEŃ

System szkoleń obejmuje szkolenia wstępne oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje (doszkolenia) osób, które wykonują już zadania docelowe. Integralną częścią systemu szkoleń jest przygotowanie listy kryteriów oceny, jakim będą podlegać szkolone osoby (weryfikacji postępów).
Zakresy szkoleń dedykowane są dla:

  • Konsultantów telefonicznych,
  • Supervisorów (osób odpowiedzialnych za grupy konsultantów telefonicznych),
  • Kierowników projektów,
  • Specjalistów back-office,
  • Specjalistów ds. szkoleń/jakości