DEDYKOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

W zależności od przekazanych kompetencji, nasza firma wykorzystuje dedykowane systemy informatyczne w celu optymalizacji jakości świadczonych usług, standaryzacji i optymalizacji kosztowej.

Wykorzystywane systemy biorą udział w obsłudze następujących procesów:

 • sprzedaży
 • aktywacji
 • fullfilmentu
 • dostarczenia
 • obsługi reklamacji
 • obsługi roszczeń
 • likwidacji szkód

SYSTEM CALL / CONTACT CENTER

Jest to platforma komunikacyjna oparta o najnowsze technologie teleinformatyczne, która pozawala na zarządzanie wszystkimi kontaktami z klientami przez dostępne obecnie kanały komunikacji. 

 • interaktywna obsługa akcji przychodzących (inbound),
 • interaktywna obsługa akcji wychodzących (outbound),
 • aktywny monitoring rozmów w czasie rzeczywistym,
 • przekierowywanie rozmów,
 • Interactive Voice Responce (IVR),
 • nagrywanie rozmów,
 • taryfikacja rozmów,
 • raportowanie

SYSTEM WORK FLOW

System zintegrowany z systemem call/contact center wykorzystywany jest w celu:

 • wspomagania pracy grupowej na określonych dokumentach,
 • automatyzacji zdefiniowanych procesów biznesowych,
 • archiwizacji dokumentacji

SYSTEM OBSŁUGI ROSZCZEŃ I ZARZĄDZANIA POLISAMI

System zintegrowany z systemami call/contact center oraz work flow wykorzystywany jest w celu:

 • weryfikacji zgłoszeń pod kątem formalnym,
 • optymalizacji kosztów likwidacji szkód,
 • standaryzacji i automatyzacji czynności,
 • gromadzenia i łatwego dostępu do danych,
 • bezpośredniego dostępu do informacji o statusie obsługiwanego roszczenia,
 • zarządzania dokumentacją roszczeniową,
 • ochrony przed nadużyciami